หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio)
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-23 15:20:24

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio)

****นักศึกษาตรวจสอบสถานะการรายงานตัว Online และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/  ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567 

***********************************************************************

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการรายงานตัว คลิกที่นี่!! https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/euuxogs1.pdf

(กรณีไม่ขึ้นแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะ    

ของการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่หรือการแนบเอกสารหลักฐานการรายงานตัว) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily