หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล > นักศึกษาวารสารศาสตร์ “สวนสุนันทา” สร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศข่าววิทยุ “สายฟ้าน้อย” ประจำปี 2561
นักศึกษาวารสารศาสตร์ “สวนสุนันทา” สร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศข่าววิทยุ “สายฟ้าน้อย” ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-01-15 18:19:32
         นักศึกษาแขนงวิชาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศจากการการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุ 'สายฟ้าน้อย' ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

         เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตรายการ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษาต่อไป ทั้งนี้การประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง ในปีนี้มีผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 21 เรื่อง จาก 8 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งนักศึกษาแขนงวิชาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศด้วยผลงาน 'งานล้นมือ เด็กไทยพึ่ง 'ธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน''   ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000 บาท

         สำหรับรายละเอียดผลการตัดสินรางวัล และเหตุผลประกอบการพิจารณาตัดสิน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 14 และผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่อง สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเวปไซต์ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์www.thaibja.org/ และ www.facebook.com/ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

         สามารถรับชมผลงาน'งานล้นมือ เด็กไทยพึ่ง 'ธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน''   ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลได้ตามลิงก์นี้  https://www.youtube.com/watch?v=ZMFfBymxSL4&feature=youtu.be     ภาพ/ข่าว : สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย //SunandhaNews //อาจารย์เอกพล เธียรถาวร

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา