หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล > นักศึกษาวารสารศาสตร์ วจก. “สวนสุนันทา” คว้ารางวัลชนะเลิศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561
นักศึกษาวารสารศาสตร์ วจก. “สวนสุนันทา” คว้ารางวัลชนะเลิศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-01-16 10:21:35       นักศึกษาแขนงวิชาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561

     วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) จัดงานประกาศผลการประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้จัดทำเว็บไซต์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณและมีแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาดสำหรับเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมในปีนี้มีการส่งผลงานเข้าประกวด 7 มหาวิทยาลัย 8 เว็บไซต์
     ซึ่งนักศึกษาแขนงวิชาวารสารศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากผลงานเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติ www.SunandhaNews.com

    คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว สามารถติดตามผลงานเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติได้ที่  www.SunandhaNews.com

 

                                                                                                   ภาพ/ข่าว : สุนันทานิวส์ / สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา