หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-12 11:01:20


       วันที่  25 ธันวาคม 2561  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร รองคณบดี   ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์  บุคลากรประจำคณะ และแขกผู้มีเกียรติ  ร่วมพิธีทำบุญ  ถวายภัตตาหารเพลพร้อมปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน  9 รูป   ณ  ลานอเนกประสงค์ใต้อาคาร 57  คณะวิทยาการจัดการ

         

          กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา