หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ คว้า 3 รางวัลต้อนรับปีหมูทอง 2562
คณะวิทยาการจัดการ คว้า 3 รางวัลต้อนรับปีหมูทอง 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-12 10:36:32


     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้า 3 รางวัลต้อนรับปีหมูทอง พ.ศ. 2562  ดังนี้     

-  รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ (Excellent Budget Management Awards) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-  รางวัลอันดับที่ 3 รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Award) ครั้งที่ 1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดี (3.93 คะแนน)

ในการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ขึ้นรับรางวัลจากรองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เมื่อค่ำคืนวันที่ 26 ธันวาคม 2561  ณ เวทีลานกิจกรรมหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


          ภาพ : กันยากร สุจริตเนติการ / ประพล สุขสุโฉม

          กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา