หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (การรับด้วย Portfolio) คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 วันแรกทะลุกว่าพันคน
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (การรับด้วย Portfolio) คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 วันแรกทะลุกว่าพันคน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-01-16 11:04:09


       วันที่ 10 มกราคม 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (การรับด้วย Portfolio) วันนี้เป็นวันสอบสัมภาษณ์วันแรก  โดยคณะวิทยาการจัดการ  มีนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ในแต่ละสาขาวิชาเป็นจำนวนกว่าหนึ่งพันคน  ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ผู้เข้าสอบทุกคนต่างนำความรู้ความสามารถ และผลงาน  มานำเสนอต่อคณะกรรมการสอบอย่างเต็มที่   ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ผ่านไปด้วยดี  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในแต่ละสาขา  สำหรับการการสอบสัมภาษณ์จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 11 มกราคม 2562  ติดตามผลการสอบสัมภาษณ์  และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.admission.ssru.ac.th

 

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา