หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (การรับด้วย Portfolio) คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 ทะลุเป้าสองวันกว่าสองพันคน
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (การรับด้วย Portfolio) คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 ทะลุเป้าสองวันกว่าสองพันคน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-01-16 11:12:19


       วันที่ 11 มกราคม 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (การรับด้วย Portfolio) วันนี้เป็นวันสอบสัมภาษณ์วันที่สอง  โดยคณะวิทยาการจัดการ  มีนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ   สำหรับการสอบเต็มไปด้วยควมเข้มข้น นักเรียนต่างนำความรู้ ความสามารถ มานำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการสอบอย่างสุดความสามารถ  ซึ่งตลอดระยะเวลาสองวันของการสอบ มีนักเรียนเข้าสอบในรอบนี้เป็นจำนวนกว่าสองพันคน ติดตามผลการสอบสัมภาษณ์  และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.admission.ssru.ac.th

 

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา