หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > วจก. ประชุมติดตามความก้าวหน้า การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี 2562
วจก. ประชุมติดตามความก้าวหน้า การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-01-16 10:41:27


      เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ประจำปี 2562  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม  ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางเพื่อการจัดทำวิจัยตามกระบวนการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถนำมาพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบได้ตรงตามเป้าหมาย มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1   คณะวิทยาการจัดการ     


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา