หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล > นักศึกษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วจก. “สวนสุนันทา” คว้า 2 รางวัล ประกวดคลิปวิดีโอ “ความซื่อสัตย์สุจริต” จากคุรุสภา
นักศึกษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วจก. “สวนสุนันทา” คว้า 2 รางวัล ประกวดคลิปวิดีโอ “ความซื่อสัตย์สุจริต” จากคุรุสภา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-15 14:43:45


     นักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้า 2 รางวัล การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561

    คุรุสภา จัดงานประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างความความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม มุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างจริงจัง ในปีนี้มีผลงานเข้าร่วมการประกวดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งผลงาน “จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อ 7” ของทีม Ahh Production1  ประกอบด้วย นายฉลาด อนันตา, นางสาว ศุกลภัทร ขลิบแย้ม  และนางสาว มณีรัตน์ พิกุลทอง นักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชมเชย และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยมีอาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

    สำหรับการส่งผลงานเข้าประกวดดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์
ที่สนับสนุนให้นักศึกษาผลิตผลงานออกเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะด้านวิชาชีพของนักศึกษา

    คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว  สามารถรับชมผลงาน“จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อ 7” ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลได้ที่  khurusapha Youtube Channel https://www.youtube.com/user/khurusapa


ภาพ/ข่าว : อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา