หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล > นักศึกษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วจก. “สวนสุนันทา” สร้างชื่อ คว้ารางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกวดภาพยนตร์สั้น “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
นักศึกษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วจก. “สวนสุนันทา” สร้างชื่อ คว้ารางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกวดภาพยนตร์สั้น “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-15 14:49:23


นักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ประจำปี 2561

      เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562  กองบัญชาการกองทัพไทย  จัดงานประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ประจำปี 2561  สำหรับการจัดงานประกวดดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายพระราชสดุดี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ เผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการบริหารทรัพยากรของสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชวงศ์จักรี เสริมสร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสายน้ำ และร่วมอนุรักษ์ดูแลรักษา ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยืนนานและเพื่อใช้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้านเอกลักษณ์ของชาติ และร่วมอนุรักษ์ดูแลรักษา ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยืนนานสืบไป ในปีนี้มีผลงานเข้าร่วมการประกวดจากนิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา และประชาชนจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 76 ผลงาน   โดยผลงาน “Final Answer ขอตอบครับ” ของทีมตีมือ Production  นักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพลอากาศโทภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  ณ เวทีใหญ่ สนามเสือป่า งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

      สำหรับการส่งผลงานเข้าประกวดดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม  ซึ่งสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตผลงานออกเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะด้านวิชาชีพของนักศึกษา

       คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว  สามารถรับชมผลงาน“Final Answer ขอตอบครับ” ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลได้ที่  https://bit.ly/2U4ZUYl    

 

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา