หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปี 2562 เริ่มพื้นที่จังหวัดราชบุรีแห่งแรก
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปี 2562 เริ่มพื้นที่จังหวัดราชบุรีแห่งแรก

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-18 07:16:23


     คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ ประจำปี 2562 ลงพื้นที่แนะแนวโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีแห่งแรก

     วันที่ 24 มกราคม 2562  ณ  ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ ประจำปี 2562   โดย อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ซึ่งกำหนดเป้าหมายโรงเรียนในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยจะเริ่มลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนบางแพปฐมวิทยาและโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 นี้


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา