หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ฯ ประจำปี 2562 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบ
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ฯ ประจำปี 2562 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-18 07:23:28


       คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ ประจำปี 2562 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบ (บริหารธุรกิจ)

      เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562    คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบ (บริหารธุรกิจ) เตรียมความพร้อมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ ประจำปี 2562   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์  เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา