หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวด โครงการอบรมระยะสั้นด้านการถ่ายภาพ ณ ประเทศญี่ปุ่น
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวด โครงการอบรมระยะสั้นด้านการถ่ายภาพ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-18 07:27:20


       26 มกราคม 2562 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวด โอกาสและประสบการณ์เรียนรู้ ใคร? จะได้รับทุน เพื่อเข้ารับการอบรมระยะสั้นด้านการถ่ายภาพ ณ ประเทศญี่ปุ่น ติดตามประกาศผลการคัดเลือกได้ทาง www.fms.ssru.ac.th 30 มกราคม 2562 นี้.......