หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > บรรยากาศการตัดสินภาพถ่าย “My Memory in SSRU” เฟ้นหาผู้ผ่านเข้าอบรม โครงการอบรมระยะสั้นด้านการถ่ายภาพ ณ Higashikawa,Japan ปืที่ 2
บรรยากาศการตัดสินภาพถ่าย “My Memory in SSRU” เฟ้นหาผู้ผ่านเข้าอบรม โครงการอบรมระยะสั้นด้านการถ่ายภาพ ณ Higashikawa,Japan ปืที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-18 07:30:27


    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “My Memory in SSRU” ชิงทุนการศึกษาเพื่อเข้ารับการอบรมระยะสั้นด้านการถ่ายภาพ ณ Higashikawa,Otaru,Hokkaido,Japan ปีที่ 2 และดำเนินการตัดสินในวันที่ 26 มกราคม 2562  จากผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมประกวดกว่า 100 ผลงาน  ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสิน  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธาน พร้อมด้วยรองคณบดี  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ร่วมตัดสินภาพในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ

     สำหรับผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 25 ภาพนั้น     นักศึกษาจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นด้านการถ่ายภาพ ณ Higashikawa,Otaru,Hokkaido,Japan ในเดือนมิถุนายนนี้ สำหรับผลการตัดสิน ทางคณะฯ จะประกาศผลในวันที่ 30 มกราคม 2562  ทาง www.fms.ssru.ac.th    

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา