หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนจังหวัดราชบุรี 2 แห่ง ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนจังหวัดราชบุรี 2 แห่ง ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-18 07:34:11


       เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562  คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   นำโดยอาจารย์ปิติมนัส บรรลือ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์   และทีมบุคลากร  ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา และโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม   จังหวัดราชบุรี  เพื่อแนะแนวและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อประสานความสัมพันธ์ในด้านการดำเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาโดยตรง    โดยมีคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น   

ภาพ: กาญจน์มนัส หมื่นสังข์/ปิยะกาญจน์ อภิชัยกุล

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา