หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-18 07:48:17


     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562  คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   นำโดยประวิตร มงคลประสิทธิ์ อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช  อาจารย์ประจำแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล    และทีมบุคลากร  ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อแนะแนวและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อประสานความสัมพันธ์ในด้านการดำเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาโดยตรง    โดยมีคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น   


ภาพ: ดวงเนตร สาระสมบัติ/นาวิน ศรีแสง/เกศิณี นิธิสิริประไพ  

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา