หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา ลงพื้นที่โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ. ราชบุรี ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา ลงพื้นที่โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ. ราชบุรี ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-18 07:51:14


          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562  คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   นำโดยอาจารย์สมทบ  แก้วเชื้อ  และอาจารย์สมิทธินันท์ ไทยรุ่งโรจน์  อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์    และทีมบุคลากร  ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  จังหวัดราชบุรี  เพื่อแนะแนวและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อประสานความสัมพันธ์ในด้านการดำเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาโดยตรง    โดยมีคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น   


ภาพ: ภคพร เดชอนันต์/ปิยะกาญน์ อภิชัยกุล  

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา