หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > วจก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2019
วจก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-18 08:12:47


         วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562    คณะวิทยาการจัดการ  จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 6 ( ICMSIT  2019)  ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   เป็นประธานการประชุม   เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว  และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   โดยมีรองคณบดี  หัวหน้ากลุ่มสาขา  หัวหน้าสาขา หัวหน้าแขนง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1   คณะวิทยาการจัดการ

 

                                                กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา