หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > นศ.พีอาร์ วจก. จัดโครงการ “พีอาร์สวนสุนันทาสัญจร เรียนพีอาร์เป็นได้มากกว่าประชาสัมพันธ์” ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
นศ.พีอาร์ วจก. จัดโครงการ “พีอาร์สวนสุนันทาสัญจร เรียนพีอาร์เป็นได้มากกว่าประชาสัมพันธ์” ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-18 08:18:53

        เมื่อเร็วๆนี้  อาจารย์เรวดี ไวยวาสนา อาจารย์ประจำแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร นำทีมนักศึกษา แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ ชั้นปี ที่ 3 ที่  จัดโครงการ "พีอาร์สวนสุนันทาสัญจร เรียนพีอาร์เป็ นได้มากกว่าประชาสัมพันธ์" เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5  ณ ห้องประชุมดอกแขม โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โดยกิจกรรมภายใน งานแบ่งเป็น 4 Master classได้แก่Master class 1: what’s this PR? Master class 2: Rat can do (หนูทําได้) Master Class 3: Wanna  be PR และ Master class 4: Fun for you โดยแต่ละ Master class จะแบ่งกลุ่มออกเป็น การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร และให้ความสนุกสนาน  ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีจากนักเรียนและคุณครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมเป็นอย่างมากภาพ/ข่าว : วันเฉลิม เกิดก่อวงษ์ 

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา