หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > วันราชภัฏ
วันราชภัฏ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-18 08:21:56


       วันสำคัญของพวกเราชาวราชภัฏ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจาก วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่๙) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

  คำว่า “ราชภัฏ” ให้ความหมายที่กินใจความว่า “คนของพระราชา…ข้าของแผ่นดิน” ....... ภูมิใจที่ได้เป็นลูกพระนาง ❤มรภ.สวนสุนันทา

                                                                                                                  


                                                                                                                      ขอบคุณภาพ : pbs.twimg.com