หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ICMSIT 2019
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ICMSIT 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-03-13 10:19:26