หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี
คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-03-13 10:26:09


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ทำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรประจำคณะฯ  เข้ามอบกระเช้าผลไม้และอวยพรแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2562  ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา