หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล > นักศึกษาการโฆษณาฯ วจก. “สวนสุนันทา” สร้างชื่อ คว้า 2 รางวัลการประกวด Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P.Honda
นักศึกษาการโฆษณาฯ วจก. “สวนสุนันทา” สร้างชื่อ คว้า 2 รางวัลการประกวด Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P.Honda

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-03-13 11:40:48


        นักศึกษาแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแผนการตลาดเชิงกิจกรรม "Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda ประจำปีการศึกษา 2561” 

        เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา  บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย จัดงานประกาศผลโครงการประกวดแผนการตลาดเชิงกิจกรรม "Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda ประจำปีการศึกษา 2561"  ณ ลานอัฒจันทร์ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพมหานคร สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจด้านการตลาดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประชันความสามารถในการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้เยาวชนได้นำความรู้จากในห้องเรียนมาต่อยอดความคิด วิเคราะห์ วางแผน นำเสนอ และทำกิจกรรมจริง ได้รับประสบการณ์จริงจากหน่วยงาน และองค์กรธุรกิจภายนอก ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีม การวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลในการสรรค์สร้างผลงาน และเพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักการตลาดในอนาคต

           ในปีนี้มีผลงานเข้าร่วมการประกวดจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวนททั้งสิ้น  609 ทีม จาก 105 สถาบันการศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดจากทั่วประเทศ   โดยผลงานของนักศึกษาแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 3  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้า 2 รางวัล ได้แก่ ทีมสโนไวท์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  และทีมมงคลดีย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัดมาครอง   

          นางสาวฐิติกา บินโอมา ผู้แทนจากทีมสโนไวท์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีใจมาก  หายเหนื่อยเลย เพราะพวกเราจัดเตรียมงานกันล่วงหน้าหลายเดือน สำหรับอุปสรรคในการทำงานมีมากเช่นกัน หลังจากจัดงานเสร็จสิ้นแล้ว สมาชิกทุกคนในทีมได้ให้กำลังใจกันตลอด ว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะ ผลจะเป็นอย่างไรถือว่าทำดีที่สุดแล้ว และผลที่ออกมาก็เกินคาดจริงๆ ทุกคนรู้สึกดีใจมากๆ ภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ สำหรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ พวกเราจะนำมาปรับใช้ และจะพัฒนาผลงานตัวเองต่อไป”

       “ทุกคนรู้สึกภูมิใจกับรางวัลที่ได้มาครับ เพราะในส่วนงานของพวกผมมีส่วนต่างๆที่จะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขก่อนวันงานเพียง 2 วัน แต่ทีมสามารถดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดี  ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างให้พวกเราได้ประสบการณ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจัดงานในครั้งนี้ครับ” นายวิศิษฏ์ ศิริอักษร ผู้แทนจากทีมมงคลดีย์ กล่าว


ภาพ: ฐิติกา บินโอมา/นายวิศิษฏ์ ศิริอักษร / นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา