หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > สื่อประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาจับฉาย 2562
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาจับฉาย 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-03-13 10:33:38


ชมรมภาพยนตร์ แขวงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับบริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม การฉายภาพยนตร์ผลงานนักศึกษา 5 สถาบัน พร้อมพูดคุยเบื้องหลัง
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 11.00-13.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สามเสน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คลิก >>> https://www.facebook.com/TheSfest/

ที่มา : s-fest