หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > นศ.พีอาร์ วจก. จัดโครงการ “สวนนันแบ่งปันความรู้ เส้นทางสู่ครอบครัว PR” ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
นศ.พีอาร์ วจก. จัดโครงการ “สวนนันแบ่งปันความรู้ เส้นทางสู่ครอบครัว PR” ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-03-13 10:46:47

              

     เมื่อเร็วๆนี้  แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภากิตติ์ ตรีสุกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาณี แม้นอินทร์ และอาจารย์เรวดี ไวยวาสนา  อาจารย์ประจำแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  พร้อมด้วยทีมนักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการ “สวนนันแบ่งปันความรู้ เส้นทางสู่ครอบครัว PR”  ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ณ  ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี  โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากนายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์  และได้รับเกียรติจากนางวทันยา ยางกลาง รองผู้อำนวยการ  และครูกมลวรรณ กลอยเทพ หัวหน้าฝ่ายแนะแนว  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

      สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรและเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอุดมศึกษาในแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กิจกรรมภายในโครงการ ประกอบด้วย Station 1: Born to be PR พีอาร์คืออะไร Station 2: Make it PR ภารกิจพิชิต Goal และ Station 3: Proud to be PR ความภูมิใจในพีอาร์  ซึ่งได้สร้างความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ และได้ผลตอบรับที่ดีจากคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์เป็นอย่างมากภาพ: ณชนนท์ พงษ์รักษ์

ข่าว : อริสรา แจ่มจำรัส

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา