หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล > นักศึกษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
นักศึกษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-03-13 11:54:01


      เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  นายกร ทัพรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยนักศึกษานักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3  คณะวิทยาการจัดการ  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  โดยมีผลงานในด้านการทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัย ด้วยการคว้ารางวัลโล่พระราชทานรองชนะเลิศอันดับ 2   การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ประจำปี 2561 จัดโดยกองบัญชาการกองทัพไทย  เมื่อเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา


          ภาพ : ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา