หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล > นศ. วารสารฯ วจก. 'สวนสุนันทา' คว้า 2 รางวัล ข่าวยอดเยี่ยม-ยอดนิยม TJA Cyber Reporter ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นศ. วารสารฯ วจก. 'สวนสุนันทา' คว้า 2 รางวัล ข่าวยอดเยี่ยม-ยอดนิยม TJA Cyber Reporter ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-03-13 11:59:25

      นักศึกษาแขนงวิชาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้า 2 รางวัล ข่าวยอดเยี่ยม-ยอดนิยม TJA Cyber Reporter ประจำปี 2561 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

       เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล พิราบน้อย ประเภทต่าง ๆ และรางวัล ริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี โดยผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลข่าวยอดเยี่ยม และรางวัลข่าวยอดนิยมจากการประกวดข่าวออนไลน์ TJA Cyber Reporter พิราบน้อยรุ่นที่ 21 ดังนี้

    นางสาวศิริวรรณ แซ่แต้ ได้รับรางวัลข่าวยอดเยี่ยมจากผลงานข่าว 'แฮ็กเว็บป่วน! หน่วยกิจฯ นศ.สวนสุนันทาหาย จ่อทุ่มงบหลักล้านทำระบบใหม่'

    นางสาวพิมพ์ริสา ศิลป์สว่าง ได้รับรางวัลข่าวยอดผู้เข้าชมสูงสุด(ยอดวิว) จากผลงานข่าว '“สวนสุนันทา”ไฟเขียวผลักดัน “E-Sport” สู่สาขาใหม่ พร้อมเปิดสอนปี62'

    โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 20 ประจำปี 2562เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร

   สำหรับรางวัลดังกล่าว ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ นิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และการบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดจาก บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ซึ่งการประกวดข่าวออนไลน์ TJA Cyber Reporter เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการอบรม 'พิราบน้อย' ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมได้ฝึกปฏิบัติทำข่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.tja.or.th/cyberreporter ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. – 16 ธ.ค. 2561 โดยปีนี้มีผู้ร่วมโครงการเป็นนักศึกษา 45 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

    คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ภาพ/ข่าว : SunandhaNews /สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา