หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนนักบัญชีสู่ดิจิทัล”
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนนักบัญชีสู่ดิจิทัล”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 10:29:51


        เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนนักบัญชีสู่ดิจิทัล” โดยมีอาจารย์ ดร.หุดา วงศ์ยิ้ม หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณราชิต  ไชยรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, CEO CNR GROUP, ACCREVO  เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสวพักตร์นิเวศน์ (5724) อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ 

    “ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ส่งผลต่อผู้คนอย่างเห็นได้ชัดที่สุด คือความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่นำพาโลกของเราเข้าสู่ “ยุคดิจิทัล” อย่างรวดเร็วและพลิกโฉมหลายสิ่งในธุรกิจไปอย่างสิ้นเชิง ทุกวันนี้ไม่มีอาชีพไหนเลยที่ไม่โดนแทรกแซงด้วยดิจิทัล (Digital Disruption) โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลจึงควรมีทักษะด้านเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ข้ามผ่านการถูกแทรกแซงด้วย Digital Disruption ไปให้ได้ ดังนั้น สาขาวิชาการบัญชี  จึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น  เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้รับความรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับสื่อสารและการจัดการงานด้านต่าง ๆ ในวิชาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นนักบัญชีในยุคดิจิทัลต่อไป” อาจารย์ ดร.หุดา วงศ์ยิ้ม หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี  กล่าว

สาขาวิชาการบัญชี:ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ:ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#ssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา